Vestfold eller nabofylkene. Jeg er 50, din alder er ikke viktig for meg