Tråd stenges, da dere testosteronsprengte gutter ikke klarer å lese det som skrives...