guttunge på 18 søkel eldre og jevn aldrige til Opplæring og utprøving

Bor i oppegård kan lett komme til oslo osv

Vil gjerne bli opplært, og utprøve ting

Pm

Eller Boyeh1@hotmail.com