Relativt ny på området, men er det noen
som liker det litt vått?

Utveksling av erfaringer/bilder/film?

Ta kontakt.