kainnj nonn hent mæ i byen å kjør mæ hjæm? Villig til my
e for skyss. Fals.k@hotmail.com