Romslig kar på 25 tilbringer helga i Oslo.
Send en Pm da vel så kan vi ta et par pils og en prat