1.90 høy, tattovert, godt trent, 20 centi kuk, leken og er åpen for forslag fra par om diverse aktiviteter