Har hotell på gardermoen 2 gutter som er klar for dyst.