Som tittelen tilsier.
Ble forbudt på treff, og søker nytt.
Gutter helst.
Hilsen G 20