hvis du er på hotell i dette området, Lillestrøm - Akershus, Oslo, ta kontakt.
skriv enten i denne tråden eller send pm!