gutt 19 trenger å møte noe i sarp omeråde omgåenes nermeste dagene u need a place kjønn samme
ganske bra i form men litt sommermage