Ungkar suger deg tom på Hamar i natt, tøm og røm
ta kontakt