som overskriften sa, sæd doneres i hvilket hull du vil...
kun kvinner selvfølgelig... ta kontakt

østlandet...