hey, er stuck i fredrikstd noen timer, noen som har lyst å leke?