Har en Påle som trenger smørring i Ålesund, anyone ??
Skriv PM !!