har et håp om det skall være noen helgelands damer her som vil bli kjent.