Kjeder seg i tromsø i kveld. Hva er det å finne på her?