å hjelpe meg med fantasien min (se profil).
Både hjelpe meg og bestemme over meg ...hvor langt jeg skal gå, hva jeg skal gjøre etc.