vil du se på eller ta bilder av meg slik du ønsker,, viser meg frem for deg/dere, har du sted i ålesund, molde? gjør det du vil se, er flink å sprute