Er d ei i tromsø her som kunne hat behov for en elsker\pk?