Føler du deg verdiløs?

Jeg søker jente som har vært utsatt for ...........