Noen mobile som har mulighet for nærheten av Jessheim? I natt.
Jeg er 18. Gjerne noen av samme alder.
Jeg har ikke hus man kan være i og er lite mobil.