Jeg stiller opp i denne uka hvis du trenger å kjøres et sted.......også kan bli med på solig f eks på Jonsvatnet eller ved Gaulas utløp....
Ta kontakt da vel