Bor på hotel på Forus og lurer på om det er noen som vil være med å leke.
Skal være here ukedager, og kjeder meg.

Ta kontakt for mer info