Halloo kommer reisende til oslo neste uke, er det noen jenter/kvinner som kunne tenke
Seg å møtes?