hadde vært kjekt å kjøre noen hjem. For deretter å leke oss.