Håndverker i 50 årene som jobber mye i Agderfylkene (også innlandet) kan gjerne legge inn formiddagsbesøk hos "hjemmeværende husmødre" i alle aldere eller hos par der hun krever ekstra "oppmerksomhet"